Vi strävar ständigt efter att hitta nya lösningar för att hantera den snabba digitaliseringen och att effektivisera våra kunders verksamheter. Nedan följer några exempel.

Bankföreningen
COMPLIANCE, MÅNGA INTRESSENTER OCH KOMPLICERAD INFRASTRUKTUR

Bankföreningen hade en stor utmaning i att följa upp säkerheten i bankernas gemensamma finansiella infrastruktur. Tretton medlemsbanker ville följa upp säkerheten hos ett femtiotal infrastrukturleverantörer. Vi löste problemet genom att leverera en tjänst där de regelbundet får skräddarsydda rapporter och presentationer om säkerhetsläget.

Tjänsten bygger på ett verktyg för självdeklarationer där leverantörerna rapporterar sin säkerhetsnivå, så kallad compliance. I uppdraget ingår också att hålla regelverket uppdaterat, omvärldsbevakning, beredskap för säkerhetstester av infrastrukturen samt stöd i säkerhetsfrågor till banker och underleverantörer. Det här är ett av flera exempel där våra kunder väljer att köpa en tjänst istället för en specifik konsult.

Brandwatch

AGILT SÄKERHETSTEST AV INNOVATIVT VERKTYG
Brandwatch hjälper marknadsförare fånga, analysera och dela insikter från sociala media genom att använda sig av en sofistikerad teknisk plattform för social avlyssning och analys. Tänk dig ett stort antal microservices uppkopplade mot världens sociala nätverk. Integrationer, ny teknik och morgondagens utveckling kräver nya angreppssätt för säkerhetstestning. Med en innovativ och agil metod har Knowit säkerhetstestat Brandwatchs system.

Migrationsverket

ATT EFFEKTIVISERA VERKSAMHETEN GENOM BÄTTRE HANTERING AV BEHÖRIGHETER
Migrationsverkets hantering av behörigheter var i vissa avseenden ineffektiv och bromsade verksamheten samtidigt som andra myndigheter behövde tillgång till myndighetens informationstillgångar. Knowit levererade en IAM-strategi (Identity and Access Management) som innebar att de skulle:

– flytta ut IAM ur verksamhetssystemen
– kvalitetssäkra identitetsinformation
– automatisera behörighetstilldelning på kort sikt
– använda identitetsattribut för behörighetsstyrning
– nyttja federativa lösningar

Just nu pågår ett projekt för att implementera strategin i verksamheten.

telecitygroup2.png