Undrar du hur säker din verksamhet är? Vi arbetar med allt från riskanalyser på ledningsnivå till kodgranskningar och penetrationstester. Det som är högaktuellt just nu är vår egen metod, Nuläge+, som fokuserar på att identifiera vad organisationer behöver göra i och med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).