Knowit Secure är Nordens snabbast växande konsultbolag inom it- och informationssäkerhet. Vi är en del av den börsnoterade koncernen Knowit AB och passerar snart fyrtio medarbetare i Sverige och Norge.

Nyckeln till vår framgång är konsulternas långa erfarenhet och att vi brinner för vad vi gör. Vi tycker helt enkelt att säkerhet är både spännande och roligt. Vår vision är en säker digital värld där alla medborgare känner sig trygga.

Vi har många av Nordens mest spännande kunder, allt från blåljusmyndigheter till banker och mindre kommunikationsbolag. Vi arbetar med hela spannet av säkerhetsfrågor, från strategiska ledningsfrågor till djup teknik inom till exempel it-forensiska utredningar och säkerhetsanalyser av mobila plattformar.

skacc88rmavbild-2016-09-13-kl-12-14-53.png

Eftersom vårt säkerhetskunnande omfattar både teknik och management har vi förståelse för en verksamhets olika behov och krav. Vi löser våra kunders mest utmanande frågeställningar. För oss ska säkerhet alltid bidra till affärsnyttan och vara en del av att ständigt förbättra våra kunders verksamheter.

Vi levererar även säkerhet som en outsourcad tjänst till våra kunder, vilket innebär att de snabbt får tillgång till hela vår samlade kompetens.